Test: Czasowniki nieregularne 1

Test z języka niemieckiego z odpowiedziami. Bardzo dużo czasowników nieregularnych. Sprawdź się :)

Ilość pytań: 196, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
zdawać się, uważać się /Prasens,Imperfekt,Perfekt/
dunken,deuchte,gedeucht
{"qId":302, "cId":4, "tId":475}
mieć pozwolenie
durfen,durfte,gedurft
{"qId":1663, "cId":4, "tId":475}
jechać
fahren,fuhr,gefahren
{"qId":2827, "cId":4, "tId":475}
kopać, dążyć
graben,grub,gegraben
{"qId":3942, "cId":4, "tId":475}
ładować
laden,lud,geladen
{"qId":4999, "cId":4, "tId":475}
musieć
mussen,musste,gemusst
{"qId":6006, "cId":4, "tId":475}
podołać czemuś
schaffen,schuf,geschaffen
{"qId":6960, "cId":4, "tId":475}
zapracowywać się
schinden,schund,geschunden
{"qId":7887, "cId":4, "tId":475}
uderzać
schlagen,schlug,geschlagen
{"qId":8771, "cId":4, "tId":475}
nosić
tragen,trug,getragen
{"qId":9610, "cId":4, "tId":475}
rosnąć
wachsen,wuchs,gewachsen
{"qId":10400, "cId":4, "tId":475}
myć
waschen,wusch,gewaschen
{"qId":11054, "cId":4, "tId":475}
zostać, stać się
werden,wurde,geworden
{"qId":11659, "cId":4, "tId":475}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Czasowniki Nieregularne 3

Języki obce, Język niemiecki, Liceum, Technikum
68
#czasownikinieregularne #czasowniki #niemiecki

Czasowniki nieregularne !

Języki obce, Język niemiecki, Studia
79
#czasownikinieregularne #czasowniki #niemiecki

Czasowniki nieregularne ! 2.

Języki obce, Język niemiecki, Studia
64
#czasownikinieregularne #czasowniki #niemiecki

Czasowniki nieregularne 4

Należy wpisywać czasowniki w następującej formieInfinitiv - Prateritum - Patizip IIznaki niemieckie:ä ë ö ß
Języki obce, Język niemiecki, Liceum, Technikum
59
#czasownikinieregularne #czasowniki #niemiecki

Czasowniki nieregularne cz.1

Języki obce, Język niemiecki, Liceum, Technikum
41
#czasownikinieregularne #czasowniki #niemiecki