Czasowniki nieregularne 1, fiszki z języka niemieckiego

Bardzo dużo czasowników nieregularnych. Sprawdź się :)

Fiszki, Język niemiecki, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rosnąć
wachsen,wuchs,gewachsen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wybierać, obierać
erkiesen,erkor,erkoren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wołać
rufen,rief,gerufen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
w(y)bić
hauen,hieb,gehauen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
chłeptać, chlać
saufen,soff,gesoffen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zostać
bleiben,blieb,geblieben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wybrać
kuren,kor,gekoren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zgiąć, skręcać
biegen,bog,gebogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
spać
schlafen,schlief,geschlafen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
leżeć
liegen,lag,gelegen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
machać
winken,winkte,gewinkt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
spłynąć
rinnen,rann,geronnen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
buchać, pluć
speien,spie,gespien
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
łamać
brechen,brach,gebrochen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mleć
mahlen,mahlte,gemahlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wyzdrowieć
genesen,genas,genesen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mówić
sprechen,sprach,gesprochen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wstrzymać, zatrzymać
halten,hielt,gehalten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stać
stehen,stand,gestanden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zamykać
schliessen,schloss,geschlossen