Czasowniki nieregularne 1, fiszki z języka niemieckiego

Bardzo dużo czasowników nieregularnych. Sprawdź się :)

Fiszki, Język niemiecki, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nakłonić do...
bewegen,bewog,bewogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czuć
empfinden,empfand,empfunden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
związać
binden,band,gebunden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nie powieść się
misslingen,misslang,misslungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nosić
tragen,trug,getragen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
pytać
fragen,fragte,gefragt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mleć
mahlen,mahlte,gemahlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
tonąć
sinken,sank,gesunken
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
cierpieć
leiden,litt,gelitten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
rozwodzić się, rozchodzić się
scheiden,scheid,geschieden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
stać
stehen,stand,gestanden
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
walczyć
ringen,rang,gerungen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
mieć powinność
sollen,sollte,gesollt
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
umierać
sterben,starb,gestorben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
czołgać się
krieschen,kroch,gekrochen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
kłócić się
streiten,stritt,gestritten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
myć
waschen,wusch,gewaschen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
skraść
stehlen,stahl,gestohlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
lecieć
fliegen,flog,geflogen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
tracić, przegrywać
verlieren,verlor,verloren