Edukacja zdrowotna, test z odpowiedziami

Test z psychologii z odpowiedziami. Zagadnienia:Złość i agresja.Czynniki zagrażające zdrowiu.Body Mass Index

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.