Powtórzenie: Edukacja zdrowotna

Zagadnienia:Złość i agresja.Czynniki zagrażające zdrowiu.Body Mass Index

Psychologia, powtórzenie. 9 pytań.

Czym jest agresja ?
wyrządzanie krzywdy fizycznej lub psychicznej
związana jest z siłą, przemocą fizyczną
narzucanie swej woli
wyrządzanie szkody
świadoma chęć sprawienia komuś bólu
Jakie formy może przybierać agresja?
złość
obraźliwe gesty
zaczepki
dewastacja
bójki
wściekłość w zachowaniu
obraźliwe słowa
wandalizm
zmuszanie innych do stosowania przemocy
Kto może stać się ofiarą przemocy, okrucieństwa, brutalności? <br /&rt;<br /&rt;Osoba, która:
prowokująca swą postawą
osoba z wadą wymowy
Osoba nieakceptowana z racji prznależności do grup społecznych (biedni, zamożni, pochodzący z miasta lub ze wsi)
demonstruje bezradność
Jakie są powody, dla których młodzi ludzie zachowują się agresywnie?
niepowodzenia w różnych sytuacjach
obawa by samemu nie stać się obiektem dręczenia
naśladowanie dorosłych
Zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych ma wpływ na zdrowie?
TAK
Zaznacz czynniki zagrażające zdrowiu.
problemy rodzinne
styl życia
zachowanie
Co to jest Body Mass Index?
wskaźnik masy ciała
Body Mass Index ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z:
miażdżycą
cukrzycą
chorobą niedokrwienną serca
W jaki sposób obliczamy Body Mass Index?
podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.