Edukacja zdrowotna

Zagadnienia:Złość i agresja.Czynniki zagrażające zdrowiu.Body Mass Index

Psychologia, powtórzenie. 9 pytań.

REKLAMA
Czym jest agresja ?
narzucanie swej woli
wyrządzanie szkody
związana jest z siłą, przemocą fizyczną
świadoma chęć sprawienia komuś bólu
wyrządzanie krzywdy fizycznej lub psychicznej
Jakie formy może przybierać agresja?
wandalizm
obraźliwe gesty
wściekłość w zachowaniu
zaczepki
bójki
obraźliwe słowa
dewastacja
zmuszanie innych do stosowania przemocy
złość
Kto może stać się ofiarą przemocy, okrucieństwa, brutalności? <br /&rt;<br /&rt;Osoba, która:
prowokująca swą postawą
osoba z wadą wymowy
Osoba nieakceptowana z racji prznależności do grup społecznych (biedni, zamożni, pochodzący z miasta lub ze wsi)
demonstruje bezradność
Jakie są powody, dla których młodzi ludzie zachowują się agresywnie?
naśladowanie dorosłych
niepowodzenia w różnych sytuacjach
obawa by samemu nie stać się obiektem dręczenia
Zdolność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych ma wpływ na zdrowie?
TAK
Zaznacz czynniki zagrażające zdrowiu.
styl życia
problemy rodzinne
zachowanie
Co to jest Body Mass Index?
wskaźnik masy ciała
Body Mass Index ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z:
cukrzycą
chorobą niedokrwienną serca
miażdżycą
W jaki sposób obliczamy Body Mass Index?
podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: