Test z odpowiedziami

Rynki Finansowe 03 09062021

Pytanie 1
Natomiast ostateczni inwestorzy to
Pytanie 2
Inwestorzy instytucjonalni są to
Pytanie 3
Działalność funduszy emerytalnych jest kontrolowana przez
Pytanie 4
Środki funduszy emerytalnych zostały
Pytanie 5
Wyróżniamy dwa rodzaje TFE:
Dalej
Pozostało 14 stron