Test z odpowiedziami

bejdżpi

Pytanie 1
Wymień 2 zalecenia główne i wybrane dwa zalecenia pomocnicze.
Pytanie 2
Wymień i opisz dwa nurty ergonomii
Pytanie 3
Wymień wybrane 3 korzyści wysokiej jakości ergonomicznej
Pytanie 4
Wymień rodzaje strat spowodowanych niską jakością ergonomiczną
Pytanie 5
Wymień po 3 wybrane pozytywne i negatywne ergonomiczne sposoby usprawniania procesu pracy
Pytanie 6
Wymień wybrane 3 techniki organizatorskie wzbogacenia pracy i opisz jedną z nich
Dalej
Pozostały 2 strony