Test z odpowiedziami

Tkanka wzmacniająca

Pytanie 1
Podaj inną nazwę tkanki wzmacniającej.
Pytanie 2
Które z podanych własności cechują tkankę wzmacniającą?
Pytanie 3
Tkankę wzmacniającą dzielimy na:
Pytanie 4
Odpowiedz na pytania dotyczące kolenchymy.
Pytanie 5
Przyporządkuj opis do typu kolenchymy
Dalej
Pozostała 1 strona