Odżywianie mineralne rożlin fizjologia, test z odpowiedziami

Test z biologii z odpowiedziami. Informacje o pierwiastkach makro i mikro skutkach niedoboru i generalny opin oraz formy pobierania

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.