Fiszki

MCHTR-PPW

Test w formie fiszek To czego należy unikać w życiu.
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10785 razy
Jakiej konstrukcji maszyny stosuje się do pomiarów karoserii samochodowych?:
mostowe
wysięgnikowe (kolumnowe)
portalowe
wspornikowe
wysięgnikowe (kolumnowe)
Ile wyprowadzeń posiada liniowy fotodetektor PSD?
3
4
2
5
2
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
jasnych (np. białych)
rozpraszających światło (matowych)
refleksyjnych (zwierciadlanych)
rozpraszających światło (matowych)
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
prawda
fałsz
fałsz
Pulpit operatora maszyny pomiarowej służy do
wykonywania przemieszczeń członów ruchowych maszyny
wykonywania obliczeń
uruchamiania programu
wykonywania przemieszczeń członów ruchowych maszyny
Orientacyjna rozdzielczość przetwornika induktosynowego to
20 µm
0,2 µm
2 µm
2 µm
Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyznaczenia średnicy otworu na WMP to
4
8
6
2
4
Technika rzutowania siatki jest w swoich podstawach teoretycznych odmianą metody
projektowej
cienia
triangulacji laserowej
prążków mory
triangulacji laserowej
Dopuszczalna minimalna odległość do obiektu mierzonego dalmierzem zależy od
czasu trwania impulsu świetlnego
refleksyjności obiektu
wielkości obiektu
czasu trwania impulsu świetlnego
Która głowica pomiarowa jest dokładniejsza?
stykowa impulsowa
bezstykowa triangulacyjna
stykowa impulsowa
Kalibracje głowic pomiarowych przeprowadza się
na płytkach wzorcowych
poprzez pomiar czujnikiem
na kuli wzorcowej
poprzez pomiary mikrometrem
na kuli wzorcowej
Zakres pomiarowy typowego interferometru laserowego może sięgać
100 m
1 m
10 m
1000 m
100 m
Ile układów pomiarowych długości jest we współrzędnościowej maszynie pomiarowej?
2
4
1
3
3
Orientacyjna rozdzielczość przetw. inkrementalnego pojemnościowego to
100 µm
0,1 µm
1 µm
1 µm
Wpływ ustawienia fotodetektorów względem prążków mory jest zredukowany poprzez zastosowanie
czterech siatek przeciw-wzorca o równoległych liniach i przesuniętych fazowo
wzorca i przeciw wzorca o tym samym okresie linii
czterech siatek przeciw-wzorca o różnych okresach
czterech siatek przeciw-wzorca o równoległych liniach
czterech siatek przeciw-wzorca o równoległych liniach i przesuniętych fazowo
Typowa względna niedokładność pomiaru długości komercyjnym interferometrem pomiarowym wynosi ok.
1 e-7
1 e-8
1 e-5
1 e-6
1 e-6
Jakiej konstrukcji maszyna pomiarowa może być zastosowana, gdy wymiary przedmiotu nie przekraczają 350 mm?
wysięgnikowa
wspornikowa
mostowa
wspornikowa
Rozdzielczość i dokładność kątowa obrotowych enkoderów magnetycznych sięga rzędu pojedynczych kątowych
stopni
sekund
minut
sekund
Która z poniżej wymienionych czynności powinna znaleźć się na pierwszym miejscu kolejności realizacji
Uzbrojenie głowicy w konfigurację trzpieni
Procedury obliczeniowe i statystyczne
Pomiar poszczególnych figur geometrycznych
Ustalenie układu współrzędnych przedmiotu
Uzbrojenie głowicy w konfigurację trzpieni
Przypadki regularne błędów okrągłości takie jak owalność czy ogólne n-graniastość pozwalają na prosty pomiar czujnikowy wartości odchyłki okrągłości metodą
bezodniesieniowa
odniesieniowa
odniesieniowa

Powiązane tematy

#ppw #dobosz

Inne tryby