Fiszki

Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)

Test w formie fiszek Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 3692 razy
Ruten
Ru
Kobalt
Co
Rod
Rh
Nikiel
Ni
Pallad
Pd
Miedź
Cu
Srebro
Ag
Cynk
Zn
kadm
Cd
Bor
B
Węgiel
C
Azot
N
Tlen
O
Fluor
F
Hel
He
Neon
Ne
Glin
Al
Krzem
Si
Fostor
P
Siarka
S

Powiązane tematy

#test #chemia #pierwiastki #gimnazjum

Inne tryby