Fiszki: starożytność: egipt, kultura morza egejskiego, grecja, etruskowie oraz rzym

Strona 1

Podaj nazwę.
Picture 0
Pokaż odpowiedź
Religia wyznawana przez starożytnych Egipcjan to?
Picture 1
Pokaż odpowiedź
Zasada według której tworzono sztukę
Pokaż odpowiedź
Jak nazywały się monumentalne wieże tworzące wejście do świątyni Starożytnego Egiptu?
Pokaż odpowiedź
główne pomieszczenie starogreckiego domu, poprzedzone przedsionkiem, o ścianach bocznych zakończonych antami, w jego środkowej części znajdowało się palenisko..
Pokaż odpowiedź
Podaj nazwę przedstawienia
Picture 5
Pokaż odpowiedź
Co przedstawia zdjęcie? Gdzie obecnie znajduje się ten obiekt?
Picture 6
Pokaż odpowiedź
Wymień jeden z czynników wpływających na rozwój sztuki w Grecji
Picture 7
Pokaż odpowiedź
podaj nazwę przedstawienia i miejsce odnalezienia
Picture 8
Pokaż odpowiedź
Podaj nazwę
Picture 9
Pokaż odpowiedź
Co to jest?
Picture 10
Pokaż odpowiedź
Co to za świątynia? Gdzie się znajduje?
Picture 11
Pokaż odpowiedź
Podaj nazwę
Picture 12
Pokaż odpowiedź
Co to jest?
Picture 13
Pokaż odpowiedź
wymień nazwę któregoś z ornamentów greckich
Picture 14
Pokaż odpowiedź
świątynia na planie koła z kolumnadą w okół
Picture 15
Pokaż odpowiedź
Co to jest?
Picture 16
Pokaż odpowiedź
Co przedstawia fotografia?
Picture 17
Pokaż odpowiedź
podaj którąś z cech charakterystycznych dla rzeźb okresu hellenistycznego
Picture 18
Pokaż odpowiedź
Podaj nazwę
Picture 19
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: