Fiszki: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Idioms and Fixed Phrases (str. 77)

Fiszki z języka angielskiego. Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Zamiast apostrfu piszcie spację.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Powtórzenia.