Fiszki

Czasy Gomułki (1956-1970)

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. PRL po śmierci Bolesława Bieruta, okres małej stabilizacji i fale protestów.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2114 razy
Kto objął stanowisko I sekretarza KC PZPR po śmierci Bolesława Bieruta?
Władysław Gomułka
Marian Spychalski
Józef Cyrankiewicz
Edward Ochab
Edward Ochab
Jak przebiegły wydarzenia Poznańskiego Czerwca?
Strajk generalny wybuchł
. . . . . . . .
czerwca
. . . . . . . .
roku. W początkowych, pokojowych manifestacjach wzięło udział około
. . . . . . . .
tysięcy obywateli. Ze względu na brak reakcji władz na protesty doszło do zaognienia sytuacji i skierowania przeciw manifestantom
. . . . . . . .
. W wyniku ulicznych walk, życie straciło około
. . . . . . . .
osób, a najmłodsza ofiara zamieszek miała
. . . . . . . .
lat.
Strajk generalny wybuchł 28 czerwca 1956 roku. W początkowych, pokojowych manifestacjach wzięło udział około 100 tysięcy obywateli. Ze względu na brak reakcji władz na protesty doszło do zaognienia sytuacji i skierowania przeciw manifestantom 10 tysięcy piechoty i 350 czołgów. W wyniku ulicznych walk, życie straciło około 70 osób, a najmłodsza ofiara zamieszek miała 13 lat.
W którym roku doszło do "aresztowania" przez władze komunistyczne obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej?
w 1958 r.
w 1961 r.
w 1969 r.
w 1966 r.
w 1966 r.
Zaznacz zdania prawdziwe.
Aby dopilnować, że Gomułka nie doprowadzi do wyjścia Polski z Układu Warszawskiego i nie porzuci komunizmu do Polski przybył Leonid Breżniew.
Podczas odwilży październikowej zaniechano kolektywizacji rolnictwa.
Władysław Gomułka przebywał w więzieniu do roku 1954.
Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR w roku 1958.
Do antyradzieckich wystąpień polskiego społeczeństwa doszło w roku 1968 gdy w Teatrze Narodowym w Warszawie wystawiono inscenizację "Dziadów" Adama Mickiewicza.
Przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad zgromadziło ponad milion osób.
Podczas odwilży październikowej zaniechano kolektywizacji rolnictwa.
Władysław Gomułka przebywał w więzieniu do roku 1954.
Do antyradzieckich wystąpień polskiego społeczeństwa doszło w roku 1968 gdy w Teatrze Narodowym w Warszawie wystawiono inscenizację "Dziadów" Adama Mickiewicza.
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Bolesława Bieruta
12 marca 1956 r.
Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
21 października 1956 r.
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
24 października 1956 r.
msza św. pod przewodnictwem Stefana Wyszyńskiego z okazji tysiąclecia chrztu Polski
5 czerwca 1966 r.
demonstracje studenckie na Uniwersytecie Warszawskim
8 marca 1968 r.
nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a RFN
7 grudnia 1970 r.
rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej
14 grudnia 1970 r.
Jaką nazwę nosiła formacja artystyczna polskiego kina, powstała za czasów Gomułki, która zrywała z przekazem socrealistycznym, próbowała rozliczyć się z okresem II wojny światowej i cechowana była niejednoznacznym przedstawieniem dobra i zła wśród bohaterów?
Polska nowa fala
Polska szkoła filmowa
Nowa polska Łódź
Polski moralny niepokój
Polska szkoła filmowa
Jaka mniejszość narodowa padła ofiarą represji po protestach z roku 1968?
Kaszubi
Romowie
Żydzi
Tatarzy
Żydzi
Kto jest uważany za symbol ofiar Grudnia 1970?
Zbyszek Godlewski
Stefan Stawicki
Edward Prysak
Janusz Wrzodak
Zbyszek Godlewski
Na czyje polecenie odsunięto od władzy Władysława Gomułkę?
Leonida Breżniewa
Jurija Andropowa
Michaiła Gorbaczowa
Nikity Chruszczowa
Leonida Breżniewa
W którym mieście doszło do podpalenia przez demonstrantów gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR?
w Elblągu
w Szczecinie
w Gdańsku
w Słupsku
w Gdańsku
Kto był reżyserem takich filmów jak "Kanał" czy "Popiół i diament"?
Andrzej Wajda
Kazimierz Kutz
Andrzej Munk
Wojciech Jerzy Has
Andrzej Wajda
W którym roku polscy biskupi wysłali list mający na celu pojednanie obu narodów skierowany do biskupów niemieckich?
w 1965 r.
w 1962 r.
w 1968 r.
w 1970 r.
w 1965 r.
Któremu papieżowi odmówiono przyjazd do Polski z okazji obchodów 1000-lecia chrztu Polski?
Pawłowi VI
Janowi XXIII
Piusowi XII
Janowi Pawłowi I
Pawłowi VI