Fiszki: Rynki FInansowe 02 09062021

Strona 1

Spółki mają obowiązkek wypłacania dywidendy,
Pokaż odpowiedź
Jest to stały dochód z akcji, część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy
Pokaż odpowiedź
Akcje dają prawo do
Pokaż odpowiedź
Akcje dają prawo do
Pokaż odpowiedź
Papiery wartościowe o zmiennym dochodzie to
Pokaż odpowiedź
płaci za taką analizę). Do najbardziej znanych niezależnych agencji ratingowych należą:
Pokaż odpowiedź
Rating (ocena wiarygodności emitenta do spłaty zadłużenia) jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku.
Pokaż odpowiedź
DOS 0521 Obligacja dwuletnia oszczędnościowa o stałym oprocentowaniu o terminie wykupu
Pokaż odpowiedź
DOS 0103 Obligacja dwuletnia oszczędnościowa o stałym oprocentowaniu o terminie wykupu
Pokaż odpowiedź
Każda obligacje ma skróconą nazwę używaną w obrocie Skrót składa się z
Pokaż odpowiedź
Sprzedawane w sieci punktów obsługi klienta biur maklerskich POK Punkt Obsługi Klienta, czyli oddział, filia biura maklerskiego
Pokaż odpowiedź
są oferowane do sprzedaży na przetargach organizowanych przez NBP Uczestnikami tych przetargów mogą być biura maklerskie i banki
Pokaż odpowiedź
Są to obligacje o bardzo dużym ryzyku, ale w zamian oferuje się znacznie wyższe oprocentowanie niż normalnie na rynku
Pokaż odpowiedź
obligacje zamienne Ich nabywca ma prawo do zamiany tych obligacji na akcje spółki, która te obligacje wyemitowała
Pokaż odpowiedź
Obligacja to
Pokaż odpowiedź
Pokaż odpowiedź
instrumenty pochodne
Pokaż odpowiedź
Papiery wartosciowe mogą mieć fizyczną formę czyli druk oraz formę elektroniczną mającą formę zdematerializowaną
Pokaż odpowiedź
Charakter przynoszonych dochodów:
Pokaż odpowiedź
Horyzont czasowy lokaty:
Pokaż odpowiedź

Tagi

#rf02

Materiały powiązane z testem: