KP BiM SUM, fiszki z medycyny

Fiszki, Medycyna, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)
otacza górną część rectum (rectum)
krew z dolnej części splotu odpływa do medial rectal veins (venae rectales mediales)
składa się z 3 warstw
Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)
otacza górną część rectum (rectum)
krew z dolnej części splotu odpływa do medial rectal veins (venae rectales mediales)
składa się z 3 warstw
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
jego część trzustkowa leży między head of pancreas (caput pancreatis) a horizontal part of dudenum (pars horizontalis duodeni)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących bile duct (ductus choledochus):
w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
jego część trzustkowa leży między head of pancreas (caput pancreatis) a horizontal part of dudenum (pars horizontalis duodeni)
powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność:
pomiędzy lamina parietalis et visceralis fascia spermatica interna znajduje się cavitas serosa scroti
fascia spermatica externa jest pochodną peritoneum ściany przedniej brzucha
pomiędzy lamina parietalis et visceralis fascia spermatica interna tworzy się mesorchium
m. cremaster powstaje z włókien m. obliquus externus et internuj abdominis
fascia spermatica interna jest pochodną fascia transversalis
Oceń poprawność:
pomiędzy lamina parietalis et visceralis fascia spermatica interna znajduje się cavitas serosa scroti
fascia spermatica externa jest pochodną peritoneum ściany przedniej brzucha
pomiędzy lamina parietalis et visceralis fascia spermatica interna tworzy się mesorchium
m. cremaster powstaje z włókien m. obliquus externus et internuj abdominis
fascia spermatica interna jest pochodną fascia transversalis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez infrapiriform foramen (foramen infrapiriforme):
superior gluteal nerve (n. gluteus superior)
genitofemoral nerve (n. genitofemoralis)
sciatic nerve (n. ischiadicus)
inferior gluteal nerve (n. gluteus inferior)
obturator nerve (n. obturatorius)
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez infrapiriform foramen (foramen infrapiriforme):
superior gluteal nerve (n. gluteus superior)
genitofemoral nerve (n. genitofemoralis)
sciatic nerve (n. ischiadicus)
inferior gluteal nerve (n. gluteus inferior)
obturator nerve (n. obturatorius)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Uchodzi do atrium sinitra
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jest przedłużeniem v. cordis media
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Uchodzi do atrium sinitra
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jest przedłużeniem v. cordis media
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
zatoka mleczna uchodzi pojedyoczym otworem na brodawce sutkowej
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
przewody mleczne zespalają się tworząc wspólną zatokę mleczną
Zaznacz prawidłowe zdania dotyczące gruczołu sutkowego:
zatoka mleczna uchodzi pojedyoczym otworem na brodawce sutkowej
gruczoł sutkowy leży na powięzi mięśnia piersiowego mniejszego
z każdego płata wychodzi przewód mleczny
więzadła wieszadłowe sutka łączą się ze skórą właściwą i podtrzymują sutek
przewody mleczne zespalają się tworząc wspólną zatokę mleczną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
splen
ieiunum
pancreas
Ren
colon descendens
Narządem położonym wtórnie zewnątrzotrzewnowo jest:
splen
ieiunum
pancreas
Ren
colon descendens
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
coccygeus m. (m.coccygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
piriformis m. (m. piriformis)
internal obturator m . (m. obturator internus)
iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
W skład mięśni dna miednicy wchodzi/ą:
coccygeus m. (m.coccygeus)
puborectalis m. (m. puborectalis)
piriformis m. (m. piriformis)
internal obturator m . (m. obturator internus)
iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy:
Rami bronchiales
Truncus celiacus
A. subclavia sinistra
A. coronaria sinistra
Arteria intercostales posteriores
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy:
Rami bronchiales
Truncus celiacus
A. subclavia sinistra
A. coronaria sinistra
Arteria intercostales posteriores
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawidłowość poniższych stwierdzeń:
pulmonary trunk (truncus pulmonalis) zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego trzeciej chrząstki żebrowej lewej
superior cava vein (vena cava superior) kończy się na wysokości przyczepu mostkowego trzeciej chrząstki żebrowej prawej
left brachiocephalic v. (v.brachiocephalica sinistra) zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego lewego
left brachiocephalic v. (v.brachiocephalica sinistra) kończy się na wysokości przyczepu mostkowego drugiej chrząstki żebrowej prawej
ascending aorta (aorta ascendens) kończy się na wyokości kąta mostka
Oceń prawidłowość poniższych stwierdzeń:
pulmonary trunk (truncus pulmonalis) zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego trzeciej chrząstki żebrowej lewej
superior cava vein (vena cava superior) kończy się na wysokości przyczepu mostkowego trzeciej chrząstki żebrowej prawej
left brachiocephalic v. (v.brachiocephalica sinistra) zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego lewego
left brachiocephalic v. (v.brachiocephalica sinistra) kończy się na wysokości przyczepu mostkowego drugiej chrząstki żebrowej prawej
ascending aorta (aorta ascendens) kończy się na wyokości kąta mostka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
canalis pudendalis
foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum minus
foramen sacralia pelvina
canalis obturatorius
Do połączeń w ścianie miednicy zaliczamy:
canalis pudendalis
foramen ischiadicum majus
foramen ischiadicum minus
foramen sacralia pelvina
canalis obturatorius
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących unaczynienia serca:
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
posterior papillary muscle of right ventricle (m.papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a.coronaria dextra)
posterior papillary muscle of left ventricle (m.papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
anterior papillary muscle of left ventricle (m.papillaris anterior ventriculi sinistri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
anterior papillary muscle of right ventricle (m.papillaris anterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a.coronaria dextra)
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących unaczynienia serca:
większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
posterior papillary muscle of right ventricle (m.papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a.coronaria dextra)
posterior papillary muscle of left ventricle (m.papillaris posterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
anterior papillary muscle of left ventricle (m.papillaris anterior ventriculi sinistri) jest zaopatrywany wyłącznie przez left coronary a. (a.coronaria sinistra)
anterior papillary muscle of right ventricle (m.papillaris anterior ventriculi dextri) jest zaopatrywany wyłącznie przez right coronary a. (a.coronaria dextra)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to:
zbudowany z dwóch łuków
nie posiada trzonu
brak wyrostka kolczystego
dołek zębowy
brak guzków na wyrostku poprzecznym
bruzda t. kręgowe
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to:
zbudowany z dwóch łuków
nie posiada trzonu
brak wyrostka kolczystego
dołek zębowy
brak guzków na wyrostku poprzecznym
bruzda t. kręgowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
superior segment of muscular part (segmentum superior partis muscularis) stanowi “część bezbronną” przegrody
muscular part (pars muscularis) tworzy głównie mięśniówka left ventricule (ventriculus sinister)
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)
membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
superior segment of muscular part (segmentum superior partis muscularis) stanowi “część bezbronną” przegrody
muscular part (pars muscularis) tworzy głównie mięśniówka left ventricule (ventriculus sinister)
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)
membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia lungs (pulmones):
pobudzenie vagus n. (n.vagus) powoduje skurcz oskrzeli
pobudzenie włókien współczulnych powoduje rozkurcz oskrzeli
pobudzenie współczulne drzewa oskrzelowego wzrasta w czasie snu nocnego
pobudzenie włókien współczulnych powoduje skurcz tętnic
pobudzenie vagus n. (n.vagus) powoduje skurcz tętnic
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia lungs (pulmones):
pobudzenie vagus n. (n.vagus) powoduje skurcz oskrzeli
pobudzenie włókien współczulnych powoduje rozkurcz oskrzeli
pobudzenie współczulne drzewa oskrzelowego wzrasta w czasie snu nocnego
pobudzenie włókien współczulnych powoduje skurcz tętnic
pobudzenie vagus n. (n.vagus) powoduje skurcz tętnic
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących linii granicznej dolnej opłucnej :
dochodzi do kręgosłupa na wysokości XII kręgu piersiowego
w linii łopatkowej linia graniczna dolna opłucnej krzyżuje XII żebro
w linii środkowo-obojczykowej linia graniczna dolna opłucnej leży na wysokości VII przestrzeni międzyżebrowe
linia graniczna dolna opłucne rozpoczyna się przy przyczepie mostkowym VII chrząstki żebrowej
w linii pachowej środkowej linia graniczna dolna opłucnej krzyżuje IX przestrzeo międzyżebrową
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących linii granicznej dolnej opłucnej :
dochodzi do kręgosłupa na wysokości XII kręgu piersiowego
w linii łopatkowej linia graniczna dolna opłucnej krzyżuje XII żebro
w linii środkowo-obojczykowej linia graniczna dolna opłucnej leży na wysokości VII przestrzeni międzyżebrowe
linia graniczna dolna opłucne rozpoczyna się przy przyczepie mostkowym VII chrząstki żebrowej
w linii pachowej środkowej linia graniczna dolna opłucnej krzyżuje IX przestrzeo międzyżebrową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca:
gałęzie sercowe n.błędnego nie prowadzą włókien aferentnych
superior cardiac branches (rami cardiac superiores) odchodzą powyżej zwoju dolnego vagus n. (n.vagus)
middle cervical cardiac n. (n.cardiacus cervicalis medius) jest zwykle silniejszy niż n.superior cardiac cervical n. (n.cardiacus cervicalis superior)
superior cervical cardiac n. (n.cardiacus cervicalis superior) krzyżuje inferior thyroid a. (a.thyroidea inferior)
inferior cardiac branches (rami cardiaci inferiores) odchodzą poniżej inferior laryngeal n. (n.laryngeus inferior)
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca:
gałęzie sercowe n.błędnego nie prowadzą włókien aferentnych
superior cardiac branches (rami cardiac superiores) odchodzą powyżej zwoju dolnego vagus n. (n.vagus)
middle cervical cardiac n. (n.cardiacus cervicalis medius) jest zwykle silniejszy niż n.superior cardiac cervical n. (n.cardiacus cervicalis superior)
superior cervical cardiac n. (n.cardiacus cervicalis superior) krzyżuje inferior thyroid a. (a.thyroidea inferior)
inferior cardiac branches (rami cardiaci inferiores) odchodzą poniżej inferior laryngeal n. (n.laryngeus inferior)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących przepony:
right crus of lumbar part od diaphragm (crus dextrum partis lumbalis diaphragmatis) rozpoczyna się na wyskości pierwszego do trzeciego kręgu lędźwiowego
caval opening (foramen venae cave) leży na wysokości Th7
esophageal hiatus (hiatus esophageus) leży na wysokości Th12
costal part (pars costalis) rozpoczyna się od powierzchni wewnętrznej chrząstki VII do XII żebra
aortic hiatus (hiatus aorticus) leży na wysokości Th10
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących przepony:
right crus of lumbar part od diaphragm (crus dextrum partis lumbalis diaphragmatis) rozpoczyna się na wyskości pierwszego do trzeciego kręgu lędźwiowego
caval opening (foramen venae cave) leży na wysokości Th7
esophageal hiatus (hiatus esophageus) leży na wysokości Th12
costal part (pars costalis) rozpoczyna się od powierzchni wewnętrznej chrząstki VII do XII żebra
aortic hiatus (hiatus aorticus) leży na wysokości Th10
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
diaphragma
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)
serratus anterior m. (m. serratus anterior)
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
sternocleidomastoid m. (m. sternocleidomastoideus)
pectoralis maior m. (m. pectoralis maior)
diaphragma
internal inercostal m. (m. intercostalis internus)
serratus anterior m. (m. serratus anterior)