Fiszki

Architektura Sieci

Test w formie fiszek Architektura Sieci
Ilość pytań: 76 Rozwiązywany: 3578 razy
.Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 3GHz?
10cm
2.5cm
20cm
5cm
2.5cm
Jakie minimalne przemieszczenie się użytkownika może spowodować gwałtowny całkowity zanik sygnału radiowego na skutek odbić, jeżeli wykorzystana jest częstotliwość 1.5GHz?
40cm
20cm
5cm
10cm
5cm
. Która cecha nie jest cechą charakterystyczną węzłów Internetu Rzeczy IoT:
samokonfigurowanie
identyfikowalność
inteligencja
interoperacyjność
inteligencja
Ile razy mniej zasobów (szybkość procesora, wielkość pamięci, szybkość interfejsów), a przez to ile razy większą efektywność energetyczną mają bezprzewodowe czujniki IoT w porównaniu z kontrolerami IoT typu Raspberry Pi:
20
500
200
50
200
Jaka notacja jest stosowana do zapisu odpowiedzi serwera usługi informacyjnej REST:
zarówno a jak i b
JSON
XML
ani a ani b
zarówno a jak i b
Jakiemu modelowi przetwarzania w chmurze odpowiada sytuacja, gdy użytkownik dzierżawi od dostawcy chmury maszynę wirtualną, na której później na serwerze webowym publikuje tworzone serwery aplikacji usługowych:
PaaS
IaaS
SaaS
NaaS
NaaS
Jakie częstotliwości wystąpią w widmie spróbkowanego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 6kHz, jeśli sygnał jest próbkowany co 100 mikrosekund:
6kHz i 10kHz
ani a ani b
zarówno a jak i b
4kHz i 6kHz
4kHz i 6kHz
Jaką ilość danych generuje w przeciągu 1s kodek muzyki średniej jakości, który przenosi dźwięki o częstotliwości do 16kHz, stosuje 4096 poziomów kwantyzacji i zapewnia kompresję 50%:
48kB
32kB
16kB
24kB
24kB
Jaka jest dopuszczalna długość pola danych pakietu przenoszącego cyfrowy sygnał mowy pomiędzy aplikacjami komunikacyjnymi użytkowników odległych o 600km, jeżeli wykorzystywana jest transmisja światłowodowa, sumaryczny czas transmisji jest 5-krotnie większy od czasu propagacji sygnału, a maksymalne opóźnienie echa nie może przekraczać 40 ms:
240B
60B
40B
200B
40B
W trakcie realizacji usługi telekomunikacyjnej aplikacja kliencka (klient) użytkownika A domeny A oddziałuje z:
serwerem domeny B
ani a) ani b)
zarówno a) i b)
klientem użytkownika B
zarówno a) i b)
Jaka jest liczba bloków 2x2 z których jest zbudowane samokierujące pole komutacyjne routera, jeżeli liczba portów wejściowych i wyjściowych pola wynosi 64:
128
256
62
192
192
. Po jakim czasie zostanie przesłany przez łącze (odebrany ostatni bit) pakiet o długości 1200B i średnim priorytecie, jeżeli w buforach łącza wy routera oprócz niego czekają dwa pakiety o wysokim priorytecie i [długości 600B każdy oraz jeden pakiet o niskim priorytecie i długości 1200B, szybkość łącza to 10Mb/s, a długość światłowodu to 600km:
6ms
4ms
3ms
5ms
5ms
O ile liczba kolumn tablicy tuneli (opartych na etykietach) w routerze różni się od liczby kolumn tablicy kierowania pakietów:
-1
2
0
1
2
Router ma łącze x o wadze 3 do routera X, y o wadze 2 do Y i z o wadze 1 do Z. Jaka będzie zawartość tablic kierowania pakietów w routerze oraz liczba wysłanych przez niego żądań uaktualnienia tablic kierowania do sąsiadów jeśli otrzyma on następujące żądania: (A,1) od X, (B,1) od Y, (A, 3) od Z.
(A,z) oraz 4
(A,x) oraz 4
(A,x) oraz 6
(A,z) oraz 6
(A,x) oraz 4
Jaką liczbę portów wejściowych o szybkości 100Gb/s będzie mógł mieć za 3-4 lat moduł we/wy współczesnego routera, którego pole ma 8 wejść i 8 wyjść o maksymalnej dostępnej obecnie szybkości 400Gb/s:
8
32
16
4
16
Jaka jest reszta kodowa naliczona kodem cyklicznym na pierwszym znaku żądania pobrania strony WWW, jeżeli kod znaku A to 0xA0, a wielomian generujący CRC-5 to x^5+x^2+1:
10
11001
10111
10010
10111
Jaka w przybliżeniu byłaby dostępna liczba szczelin częstotliwościowych 20GHz, jeżeli w III oknie transmisyjnym światłowodu wykorzystywany byłby zakres długości fali 1500-1560 nm:
200
800
100
400
400
Wzmacniacz optyczny EDFA wzmacnia sygnał optyczny
1000 razy, I okno
1000 razy, III okno
100 razy, III okno
100 razy, I okno
1000 razy, III okno
Jaka jest liczba szczelin częstotliwościowych 12.5GHz wymagana do przesłania sygnału 60 Gb/s jeżeli wykorzystywane są 2 podnośne i modulacja o 8 symbolach, a wymagany odstęp między podnośnymi wynosi 6GHz:
4
5
3
6
5
Jakiej informacji nie wyznacza (jaki parametrów nie dobiera) serwer ścieżek uczestniczący w zestawianiu komutowanego połączenia optycznego między parą portów węzłów optycznych:
łączy drogi połączenia
zakresu widma sygnału optycznego
typu modulacji sygnału optycznego
przepływności binarnej strumienia cyfrowego (tylko tego nie ma na slajdzie 21, transport sygnałów)
przepływności binarnej strumienia cyfrowego (tylko tego nie ma na slajdzie 21, transport sygnałów)

Powiązane tematy

#architektura #sieci

Inne tryby