Fiszki

Test BHP część 1

Test w formie fiszek Test ze znajomości zasad BHP.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 108350 razy
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy
Prokuratura
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
Najwyższej Izbie Kontroli
Sejmowi
Sejmowi
Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
7 dni
14 dni
1 miesiąca
1 miesiąca
Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
Umowa o dzieło
Umowa zlecenie
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
1 miesiąca
2 tygodni
3 miesięcy
3 miesięcy
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
1 miesiąca
2 tygodni
3 miesięcy
3 miesięcy
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
3 dni robocze
1 tydzień
2 tygodnie
1 tydzień
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
Całkowitego stażu, bez względu na przerwy w pracy.
Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę.
Całkowitego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 miesięcy.
Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę.
Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
Nie przysługuje zwolnienie
2 dni
1 dnia roboczego
Nie przysługuje zwolnienie
Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
Określonym w umowie o pracę
Załatwienia karty obiegowej
Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy
Określonym w umowie o pracę
Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczone narzędzia
Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne
Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczoną odzież roboczą
Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne
Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
70% wynagrodzenia
100% wynagrodzenia
80% wynagrodzenia
100% wynagrodzenia
Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
30% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego uposażenia
20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
ZUS wypłaca pracownikowi 60% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
ZUS wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #1

Inne tryby