Test wiedzy ogólnej do POLICJI, test kwalifikacji zawodowej.

Test przygotowujący, TWO do policji. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 315 pytań.