Test do Policji - Administracja publiczna, test kwalifikacji zawodowej.

Administracja Publiczna Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 216 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 6 głosów

Pytania zawarte w teście