Test wiedzy ogólnej do POLICJI, fiszki z kompetencji zawodowych

Test przygotowujący, TWO do policji.

Fiszki, Zawodowe, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?...
Osoby niepełnoletnie do lat 12 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie od lat 15 mogą przebywać na Stadionie bez opieki osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie od lat 12 mogą przebywać na Stadionie bez opieki osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?...
Osoby niepełnoletnie do lat 12 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie od lat 15 mogą przebywać na Stadionie bez opieki osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie od lat 12 mogą przebywać na Stadionie bez opieki osoby pełnoletniej
Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy…
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat
Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy…
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia…
Premier
Marszałek Sejmu
Prezydent Rzeczypospolitej
Wiceprezydent
Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia…
Premier
Marszałek Sejmu
Prezydent Rzeczypospolitej
Wiceprezydent
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu …
Zakończenia piątego czytania
Zakończenia czwartego czytania
Zakończenia drugiego czytania
Zakończenia trzeciego czytania
Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu …
Zakończenia piątego czytania
Zakończenia czwartego czytania
Zakończenia drugiego czytania
Zakończenia trzeciego czytania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w...
W dzień wolny od pracy, 30 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień poprzedzający zakończenie kadencji aktualnego sejmu w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień wolny od pracy, 90 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień wolny od pracy, 60 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w...
W dzień wolny od pracy, 30 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień poprzedzający zakończenie kadencji aktualnego sejmu w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień wolny od pracy, 90 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
W dzień wolny od pracy, 60 dni przed upływem kadencji w wyborach bezpośrednich do Sejmu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje…
Wojewódzka Izba Obrachunkowa
Państwowa Izba Obrachunkowa
Regionalna Izba Obrachunkowa
Terytorialna Izba Obrachunkowa
Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje…
Wojewódzka Izba Obrachunkowa
Państwowa Izba Obrachunkowa
Regionalna Izba Obrachunkowa
Terytorialna Izba Obrachunkowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany…
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego włączyć światła awaryjne oraz okazać dokumenty
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, 3)na polecenie kontrolującego, wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, wyłączyć silnik, 3)na polecenie kontrolującego, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne, wysiąść z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego, okazać dokumenty
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany…
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego włączyć światła awaryjne oraz okazać dokumenty
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, 3)na polecenie kontrolującego, wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący, wyłączyć silnik, 3)na polecenie kontrolującego, włączyć światła awaryjne
1)zatrzymać pojazd, 2)wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne, wysiąść z pojazdu, 3)na polecenie kontrolującego, okazać dokumenty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego<br /&rt;spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić…
Stan nadzwyczajny może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Prezes Rady Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do Rady Ministrów, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 60 dni.
Stan wojenny może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 60 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 30 dni.
Stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Prezesa Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do rady Ministrów, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 60 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 30 dni.
Stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 60 dni.
W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego<br /&rt;spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić…
Stan nadzwyczajny może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Prezes Rady Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do Rady Ministrów, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 60 dni.
Stan wojenny może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 60 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 30 dni.
Stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Prezesa Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do rady Ministrów, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 60 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 30 dni.
Stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 60 dni.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w…
Kodeksie policyjno-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie policyjnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w…
Kodeksie policyjno-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym-cywilnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie policyjnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych art. 222-226
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną…
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezes Rady Ministrów za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Marszałek Sejmu za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Marszałek Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną…
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezes Rady Ministrów za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Marszałek Sejmu za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Marszałek Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest...
"Manifestacją" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska,
"Zgromadzeniem" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
"Zebranie Publiczne" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
"Zebraniem" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest...
"Manifestacją" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska,
"Zgromadzeniem" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
"Zebranie Publiczne" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
"Zebraniem" jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaświadczenie powinno być wydane…
Niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni
Zaświadczenie powinno być wydane…
Niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni
Niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi…
sześć lat
pięć lat
cztery lata
dziewięć lat
Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi…
sześć lat
pięć lat
cztery lata
dziewięć lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w…
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w…
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach wyjątkowych
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, kodeksy wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
21 dni
7 dni
30 dni
14 dni
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
21 dni
7 dni
30 dni
14 dni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności...
Operacyjno-ratownicze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-ratownicze, dochodzeniowo-karne i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-karne i administracyjno-porządkowe
W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności...
Operacyjno-ratownicze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-ratownicze, dochodzeniowo-karne i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe
Operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-karne i administracyjno-porządkowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Rady Województwa
Sejmiki Województwa
Zarządy Województwa
Samorządy Województwa
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są…
Rady Województwa
Sejmiki Województwa
Zarządy Województwa
Samorządy Województwa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które...
- dzieciom, które nie ukończyły pięciu lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; dyplomatą: - osobom przebywającym w Polsce i za granicą;– w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły czterech lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły pięciu lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły czterech lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; dyplomatą; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które...
- dzieciom, które nie ukończyły pięciu lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; dyplomatą: - osobom przebywającym w Polsce i za granicą;– w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły czterech lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły pięciu lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
- dzieciom, które nie ukończyły czterech lat; - osobom przebywającym za granicą – na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; - osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą – na powrót do miejsca stałego pobytu; dyplomatą; - osobom przebywającym w Polsce i za granicą – w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do<br /&rt;organów samorządu terytorialnego…
Który ukończył 16 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 17 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 21 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 18 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do<br /&rt;organów samorządu terytorialnego…
Który ukończył 16 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 17 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 21 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich
Który ukończył 18 lat, oraz korzysta w pełni praw obywatelskich