Test z Chemii

Pierwiastki do 6 okresu

Pytanie 1
Lit
Pytanie 2
Beryl
Pytanie 3
Bor
Pytanie 4
Fluor
Pytanie 5
Sód
Dalej