Test niesklasyfikowane

Stolice Europy

wg mapki na geografia24.eu
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 1809 razy