Test niesklasyfikowane

Polski - test maturalny 2010, poziom podstawowy, część I: rozumienie pisanego tekstu

Polski - test maturalny 2010, poziom podstawowy, część I: rozumienie pisanego tekstu
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 998 razy