Strona 1

Anatomia egzamin 2

Pytanie 1
Z czego składa się obwodowy układ nerwowy?
mózgowie, rdzeń kręgowy
rdzeń kręgowy, nerwy rdzeniowe
mózgowie, nerwy czaszkowe
nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe
Pytanie 2
Z czego składa się ośrodkowy układ nerwowy?
nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe
mózgowie, nerwy czaszkowe
rdzeń kręgowy, nerwy rdzeniowe
mózgowie, rdzeń kręgowy
Pytanie 3
Jak przebiega nerw łokciowy?
tylnie
przyśrodkowo
bocznie
Pytanie 4
Gdzie znajdują się ośrodki ruchowe dla kończyny górnej?
w splocie szyjnym
w splocie ramiennym
w splocie guzicznym
w splocie lędźwiowo-krzyżowym
Pytanie 5
Gdzie znajdują się ośrodki ruchowe dla kończyny dolnej?
w splocie ramiennym
w splocie lędźwiowo-krzyżowym
w splocie guzicznym
w splocie szyjnym
Pytanie 6
Objawem uszkodzenia nerwu łokciowego jest:
ręka opadająca
ręka szponiasta
ręka jak do przysięgi
Pytanie 7
Jak przebiega nerw promieniowy?
bocznie
tylnie
przyśrodkowo
Pytanie 8
Objawem uszkodzenia nerwu promieniowego jest:
ręka jak do przysięgi
ręka szponiasta
ręka opadająca

Powiązane tematy

#anatomia