I'm going to... test

I'm going to..., test z języka angielskiego

zwroty do powtórzenia up beat 2 unit 3

20 pytań Język angielski memorianka