Strona 1

Aminokwasy - nazewnictwo

Pytanie 1
Glicyna
Gly, G
Ser, S
Ala, A
Tyt, T
Pytanie 2
Alanina
Gly, G
Ala, A
Asp, Y
Thr, T
Pytanie 3
walina
Ile, I
Met, M
Val, V
Gly, G
Pytanie 4
Leucyna
Val, V
Gly, G
Leu, L
Ala, A
Pytanie 5
Izoleucyna
Ala, A
Pro, P
Met, T
Ile, I
Pytanie 6
Metionina
Ile, I
Gly, G
Met, M
Pro, P

Powiązane tematy

#aminokwasy