Strona 1

Aminokwasy - nazewnictwo

Pytanie 1
Glicyna
Tyt, T
Ser, S
Gly, G
Ala, A
Pytanie 2
Alanina
Ala, A
Gly, G
Asp, Y
Thr, T
Pytanie 3
walina
Met, M
Gly, G
Val, V
Ile, I
Pytanie 4
Leucyna
Ala, A
Val, V
Leu, L
Gly, G
Pytanie 5
Izoleucyna
Ile, I
Ala, A
Pro, P
Met, T
Pytanie 6
Metionina
Ile, I
Met, M
Gly, G
Pro, P
Pytanie 7
Prolina
Pro, P
Cys, C
Phe, F
Ile, I
Pytanie 8
Fenyloalanina
Tyr, Y
Ile, I
Phe, F
Ala, A

Powiązane tematy

#aminokwasy