Test: Formy pieśni

Strona 1

Pytanie 1
Forma pieśni może być