Słówka japońskie (3) test

Słówka japońskie (3), test z języka japońskiego

Elementy budujące okoliczniki miejsca w języku japońskim.

15 pytań Język japoński Atyrowon