Test: Słówka japońskie (3)

Elementy budujące okoliczniki miejsca w języku japońskim.

15 pytań Język japoński Atyrowon

Materiały powiązane z testem: