Test z języka niemieckiego

słownictwo . Dom/das Haus .

Wybierz prawdziwe znaczenie podanego słówka. Zakres z domu. Prosty . ;PP
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2856 razy