Materiały

Pytanie 1
Porowatość drewna wynosi :
Pytanie 2
Uporządkuj według porowatości (malejąco) szkło piankowe, stal, cegła zwykła, piaskowiec (bez przecinków)
Pytanie 3
Miarą adsorpcji jest
Pytanie 4
Współczynnik przenikania ciepła zależy od:
Pytanie 5
Gęstość objętościowa zależy od:
Dalej