III deklinacja - przymiotniki test

III deklinacja - przymiotniki, test z łaciny

zz

68 pytań Język łaciński Mikrotubula