III deklinacja - przymiotniki, test online. Język łaciński.

zz Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 68 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "III deklinacja - przymiotniki".

Przymiotniki łacińskie ze studiów medycznych.
Język łaciński, Studia
155
#łacina #język #łaciński #słówka #przymiotniki
III deklinacja
Język łaciński, Ogólny
45
III deklinacja
Język łaciński, Ogólny
31

Pytania zawarte w teście