Test z języka polskiego

Test: Części zdania

Opis testu

Ćwiczenie interaktywne z zakresu części zdania, które sprawdza znajomość gramatyki na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej

Inne tryby testu