III deklinacja, rzecz. nijakie test

III deklinacja, rzecz. nijakie, test z łaciny

III deklinacja

45 pytań Język łaciński Mikrotubula