Test, Język łaciński: III deklinacja, rzecz. nijakie

III deklinacja

Poziom: Ogólny

Statystyki testu

Reklama

{{localization['shared']['socialLikeUs']}}

Pytania zawarte w teście