III deklinacja, rzecz. nijakie, test online. Język łaciński.

III deklinacja Test wiedzy online z łaciny.

Język łaciński, Ogólny. Test składa się z 45 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "III deklinacja, rzecz. nijakie".

zz
Język łaciński, Ogólny
68
III deklinacja
Język łaciński, Ogólny
31

Pytania zawarte w teście