Test z medycyny

Tkanka mięśniowa

Test zawierający pytania z tkanki mięśniowej w ujęciu histologicznym
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 6091 razy