Anatomia człowieka 4, test z biologii

test o anatomii człowieka Test dla liceum z biologii. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia człowieka 4"

1) Przykładem aminokwasu egzogennego jest:
2) osocze stanowi ..% krwi
3) Przykładem agranulocytu jest:
4) Podczas mówienia ... są zamknięte
5) Zapalenie płuc powoduje bakteria ...
6) efektem reakcji układy przywspółczulnego jest:
7) Element oznaczony cyfrą 6 to:
8) Wnętrze oka wypełnia
9) Która z trzech kosteczek słuchowych znajduje się najbliżej błony bębenkowej ?
10) Jak nazywają się brodawki które wyczuwają smak kwaśny ?
11) lemiesz jest elementem
12) Wazopresyna to hormon produkowany przez:
13) Element oznaczony liczbą 8 to:
14) efektem niedoboru tyroksyny u dzieci jest:
15) kanały półkoliste są wypełnione