Test wiedzy

Rozwiązywanie równań.

Równania. Wyrażenia algebraiczne i równania. Podstawowej Gr.A.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 4363 razy