Równania

Pytanie 1
2x+18=50
x=?
Pytanie 2
0.25x = 15
x=?
Pytanie 3
Ile wynosi x ?
x+y=15
x-y=5
Pytanie 4
2/8x * 2 = 12
x=?
Pytanie 5
Ile wynosi x ?
(-5x)+ 2y =(-6)
x-y = 0
Pytanie 6
2x+18*2=44
x=?
Dalej