Access

Pytanie 1
Jak nazywa się wiersz w accesie
Pytanie 2
Jak nazywa się kolumna w access?
Dalej