Test wiedzy

Ameryka Północna i Środkowa - stolice

Test ze znajomości stolic państw Ameryki Północnej i Ameryki Środkowej
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 8444 razy