Test z Biologii

Ekspresja genów

Pytanie 1
Jaka jest właściwa kolejność przepływu informacji genetycznej u bakterii i eukariontów?
Pytanie 2
Ile nukleotydów RNA podczas transkrypcji jest kodowanych przez 99 nukleotydów DNA?
Pytanie 3
Beadle i Tatum
Pytanie 4
Kod genetyczny jest definiowany jako seria
Pytanie 5
Transkrypcja jest procesem, w którym zachodzi synteza
Pytanie 6
Jedną z różnic między RNA i DNA jest występowanie zasady _______ zamiast ________.
Dalej