Terminologia, pojęcia z historii sztuki + kanon MEZOPOTAMIA

Pytanie 1
Tabliczka z ... Sumerów

Najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat przed naszą erą. Pierwotnie było złożone z przedstawień rysunkowych, które wyobrażały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element, a przy bardziej abstrakcyjnych pojęciach – kompozycje symboliczne. Na początku system był całkowicie ideograficzny (obrazkowy). Każdy znak miał znaczenie podstawowe, do którego dochodziły znaczenia poboczne. Nazwa pochodzi od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach za pomocą kawałka trzciny.
Pytanie 2
... z pałacu Sargona II w Chorsabadzie

Asyryjski demon opiekuńczy przedstawiany jako skrzydlaty byk lub lew z głową ludzką; rzeźbione, monumentalne wyobrażenia tego typu ustawiano symetrycznie po obu stronach wejścia do pałaców., niekiedy także świątyń, by pełniły rolę strażników; w I połowie I tysiąclecia p.n.e. wykonywano je częściowo pełnoplastycznie, częściowo w reliefie i tak wkomponowywano w bryłę budowli, by łączyły się z ortostatami.

Głowę zazwyczaj zdobi tiara z rogami symbolizującymi jego potęgę. Broda z kolei symbolizuje mądrość, a oznaką magicznej mocy jest pas, którym jest opasany jego tułów.
Pytanie 3
Czworoboczne płyty kamienne licujące cokół muru, często zdobione reliefem; charakterystyczne dla sztuki hetyckiej jako element wystroju świątyni, pałaców, bram;
Pytanie 4
Rzut budynku. Linie ... w kolorze czerwonym

Trakt pomieszczeń połączonych wejściami, umieszczonymi na jednej osi (na ogół identyczną z osią traktu lub równoległej do niej).
Pytanie 5
Wielka Kamea

Sztuka rzeźbienia i rytowania reliefów w kamieniach szlachetnych i półszlachetnych; Obrobione tak kamienie noszą nazwę gemm. Artysta pracujący w tej technice, posługujący się rylcami, pilnikiem i kółeczkami obrotowymi, zwany jest gliptykiem.
Pytanie 6
... Hammurabiego

Rodzaj pomnika nagrobnego, rozpowszechniony w starożytnym Egipcie i Grecji, gdzie występował od okresu archaicznego. Pomniki te wykonywano z marmuru lub miękkiego kamienia; Głównym motywem przedstawień był zmarły, sam lub w otoczeniu rodziny, najczęściej w scenie pożegnania lub uczty; ponadto umieszczano na niej inskrypcję z danymi dotyczącymi zmarłego.
Dalej