Antyczna Grecja 1, test online. Historia.

Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :) Test maturalny z historii.

Historia, Matura. Test składa się z 103 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Antyczna Grecja 1".

Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen Peloponeskich oraz podbojów Aleksandra Macedońskiego.
Historia, Liceum, Technikum
60
#historia #polityczna #grecji #starozytnosc #starozytnagrecja
Antyczna Grecja:- Świat Hellenów- Demokratyczne Ateny- W Starożytnej Sparcie- Wojny Perskie- Wierzenia Starożytnych Greków- Igrzyska Olimpijskie- Kultura Starożytnej Grecji- Filozofowie i Wynalazcy- Podboje Aleksandra Macedońskiego
Historia, Gimnazjum
20
#antyczna #grecja #starozytnosc
Ten test dotyczy starożytnej Grecji.
Historia, Ogólny
25
#Grecja #starożytna #Grecja
test zawiera zastaw pytań dotyczących starożytnej grecji.przeczytaj uważnie treść zadań. wypełniaj test samodzielnie.powodzenia!
Historia, Ogólny
28
#historia #starożytność #starożytna #grecja #+ #liceum
Zestaw pytań na temat starożytnej Grecji z zakresu liceum ogólnokształcącego.
Historia, Ogólny
31

Pytania zawarte w teście