Test: Układ Krwionośny, układ oddechowy i wydalniczy

Test sprawdza znajomość z 3 powyżej wymienionych działów z biologi klasa 2 gim. Puls Życia

21 pytań Biologia mika_sz
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.