renesans wiek XV i XVI powtórka przed maturą

Pytanie 1
Co charakteryzuje artystów renesansowych?
Pytanie 2
Kto namalował Sąd Ostateczny, który powstał w latach 1465-1471? (podaj imię i nazwisko artysty)
Pytanie 3
Gdzie możemy zobaczyć dzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny? (podaj nazwę muzeum, miejscowość oddziel przecinkiem)
Pytanie 4
Tryptyk to?
Pytanie 5
Kto znajduje się na tym autoportrecie?
Dalej