Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych test

Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych, test z informatyki

Test z zakresy "Sieci operacyjnych i systemów komputerowych" na poziomie technikum do podręcznika WSiP Techniku Informatyk

17 pytań Informatyka zsmk4d