Test z biologii

Podsumownie z biologii dla 1 klasy LO

Test zawiera pytania z układu pokarmowego i ukłądu oddechowego.Komórka, tkanki, narządy, układ oddechowy, układ pokarmowy
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 24134 razy