les membres de la famille - członkowie rodziny test

les membres de la famille - członkowie rodziny, test z języka francuskiego

Proszę o wpisywanie rodzajników określonych.

28 pytań Język francuski nunataki