Test z historii sztuki

bazyliki i kościoły

Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2071 razy