Test wiedzy

Hydrologia

Hydrologia ogólna oraz inżynierska, sprawdza wiedzę z zakresu min.: Obiegi wody, przepływy, stany wód...
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 3851 razy