Test z Biologii

układ szkieletowy człowieka

Pytanie 1
Szkielet człowieka składa się z (...) kości:
Pytanie 2
Typy kości:
Pytanie 3
Nasada kości zbudowana jest z tkanki:
Pytanie 4
Osteoblasty to komórki:
Pytanie 5
Osteoklasty to komórki:
Dalej